Om Mormonkyrkan, en oberoende Svensk site om Mormoner, för Skolungdomar och andra intresserade.

http://mormon.lege.net/


Hej, detta är den där siten som man ska låta bli att läsa om man är Mormon.  Sådärja, nu är det ur världen.  Alla vi andra kan nu gå vidare till saken.

Diskussionsforum där man kan ställa och få svar på frågor om mormonkyrkan, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga: http://mormon.lege.net/forum/
Läs om källkritik här: http://mormon.lege.net/kallkritik/
Mormonismen -- ett tankesystem: http://mormon.lege.net/tankesystem/
15 år med mormonerna: http://mormon.lege.net/lamna/ - Fyra korta essäer om min erfarenhet av den religion som kallas Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga; Mormonerna
På nästa länk finns ett öppet brev till människor jag har undervisat om vad jag dåförtiden uppfattade som sanning:
Om andligt uppvaknande, med min egen resa som exempel: http://andligt.lege.net/ - Denna länk går helt bortom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, och finns därför på en egen domän.
Fler essäer om och kring Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga: http://mormon.lege.net/essaer/
EXTERN SIDA: http://yoyocat.nu/sidor/sv/sdh/join.html - Richard Wesemeyer om varför han blev Sista Dagars Helig.  (Bra beskrivning!)
Varför jag och min familj gick ur "Kyrkan": http://mormon.lege.net/forum/viewtopic.php?p=26#26
Infoblad om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, mormonerna: http://mormon.lege.net/forum/viewtopic.php?p=25#25
Fakta om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, mormonerna: http://mormon.lege.net/forum/viewtopic.php?p=24#24
Föredrag: Mormonkyrkans Ideologiska Grundval: http://mormon.lege.net/forum/viewtopic.php?p=23#23

Ställ frågor i forumet!  Bra svar kommer att bli nya texter här på förstasidan!

HOME

Copyleft © 2004, 2005, 2006 Leif Erlingsson  <mormon@lege.net> or author.

Updaterad  24 juli 2006