Hela den följande texten är Copyright 2005 Leif Erlingsson men får fritt spridas i sin helhet enligt
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.


http://mormon.lege.net/kallkritik/

Om källkritik
av Leif Erlingsson
söndagen den 3 juli 2005


Jag anser att det är viktigt att man är tydlig med var man själv står.  Jag försöker själv vara det på denna site.  För dig som besökare är det viktigt att du tillämpar de metoder för att bedöma källor som finns.  Denna sida länkar till en del bra sådana resurser, men det finns fler.

En bra lathund för källkritik är denna:  http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/kall_lathund.html

Klicka gärna runt lite, det finns mycket bra för de elever som ska studera ett ämne.  Det är inte förvirrande med olika källor bara man arbetar metodiskt och tar hänsyn till källan när man samlar information.  För att studera ett ämne SKA man ta in information från många olika håll - både från den organisation eller person du studerar och från andra.  Om du ska anställa en revisor så frågar du ju inte honom eller henne "Är du ärlig?", utan du frågar just den frågan av de referenser du kan få fatt på.  Däremot ställer du givetvis andra frågor direkt till den du funderar på att anställa, som du inte nödvändigtvis ställer till referenserna.  Och så ställer du en del frågor till både personen och till referenserna, för att dels jämföra vad de säger och därmed få höra saker ur flera olika perspektiv.

Du själv skapar ur detta din bild.  Om du enbart talar med den ena eller den andra så får du nog en mer entydig, förenklad bild, men knappast en sannare bild än som ovan beskrivet.

Några andra bra länkar:
http://www.religion.nu/referensmaterial-utbildning.htm#kallkritik
http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/kall_material.html
http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/kall_skolex.htm
http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/kallkritik.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/information/vardera.html
http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/lathunden.html
http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F104&cmd=view

Leif Erlingsson
söndagen den 3 juli 2005


Hela den ovanstående texten är Copyright 2005 Leif Erlingsson men får fritt spridas i sin helhet enligt
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License. (Denna licens innebär att det står envar fritt att kopiera, distribuera, publicera denna text för alla ändamål, även kommersiella, förutsatt att man tydligt anger vem författaren är (Leif Erlingsson), och att inga ändringar görs.)



En version av denna artikel lämplig för att sändas med epost kan nedladdas här:  kallkritik.txt
Min egen bakrund beskrivs här: http://mormon.lege.net/lamna/ - 15 år med mormonerna
Diskussionsforum öppet för alla: http://mormon.lege.net/forum/


HOME

Updated  3 July 2005