Läs kritik av websiten "Mormonen mormon apologetics".

http://mormon.lege.net/mormonen_mormon_apologetics/


Denna sida kritiserar punkt för punkt innehållet på webbsiten "Mormonen mormon apologetics" 2005-07-10.
På ovannämnda webbsida finns sex (6) länkar.
Dessa är "om hemsidan", "kort om tron", "missförstånd", "påståenden", "granskade sidor" och "länkar".

Dessa sidor kritiseras, kommenteras och diskuteras i sin tur en och en på följande länkar.
Bemötande av "om hemsidan", "kort om tron", "missförstånd", "påståenden", "granskade sidor" och "länkar".


Andra resurser:

Diskussionsforum där man kan ställa och få svar på frågor om mormonkyrkan, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga: http://mormon.lege.net/forum/

Läs om källkritik här: http://mormon.lege.net/kallkritik/

Denna sida ligger under siten "Om Mormonkyrkan, en oberoende Svensk site om Mormoner, för Skolungdomar och andra intresserade", som har adressen http://mormon.lege.net/

HOME

Copyleft © 2005 Leif Erlingsson  <mormon@lege.net> or author.

Updaterad 10 juli 2005