http://mormon.lege.net/forum/
Diskussionsforum om mormonism, på svenska
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 
 Cookies:  Liksom många websiter använder denna cookies och/eller liknande teknologier för att förbättra användbarheten, men det går att blockera cookies i sin webbläsare och ändå läsa siten.  En cookie är en liten datafil som sparas i den enhet du använder för att läsa siten.  Vi kan använda både tillfälliga cookies och sparade cookies.  Om du läser siten godkänner du att cookies används.

Kortversion av "Mormonkyrkans Ideologiska Grundval"

 
Post new topic   Reply to topic    http://mormon.lege.net/forum/ Forum Index -> Textarkiv
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Leif Erlingsson
Site Admin


Joined: 17 Jun 2005
Posts: 48
Location: Tullinge, Botkyrka, Sverige

PostPosted: Mon, 2006 Jan 16 19:58:56    Post subject: Kortversion av "Mormonkyrkans Ideologiska Grundval" Reply with quote

Länk hit: http://mormon.lege.net/forum/viewtopic.php?p=37#37

Detta är alltså en starkt förkortad version. Originalet finns på http://mormon.lege.net/forum/viewtopic.php?p=23#23 och där finns även - i slutet - länkar till mer material.
______________________________________________________________________

Mormonkyrkans ideologiska grundval
Leif Erlingssons föredrag den 24 september 2005 återges här i en förkortad version

Mormonismen föddes ur puritanismen - men gick sin egen väg. När Joseph Smith Jr (1805-1844) kommer in på scenen tillhör endast drygt 7% av amerikanarna någon kyrka. 100 år tidigare var siffran 12%. Det är en brytningstid mellan upplysningsidéer, kall rationalism, ateism och en gemensam magisk världsbild som förde samman mormonkyrkans tidiga medlemmar. De trodde alla på "det andra seendet" som att se andeväsen och väktare av skatter i omkringliggande kullar. När tron på "det andra seendet" var i avtagande så var kyrksamheten på frammarsch. År 1850 var den uppe i 17%.

Joseph Smiths intellektuella nyfikenhet och fascination inför såväl magi, religion som vetenskap var lika stor som hans motvilja mot hederligt arbete. Genom "det andra seendet" såg han dolda skatter och beskrev dem för den som ville betala. Dessa skatter kunde flytta runt i jorden och vaktades av andeväsen.

Senare påstod han att han hade hittat en bok på guldplåtar som var skriven av utvandrare från Israel. Han tog fram ett manuskript, "Mormons bok", ett genialiskt sammanfattande svar på alla samtidens religiösa och politiska spörsmål, men flyttat till en annan tid och plats. Berättelsen spänner över 1000 år, den börjar i Jerusalem och slutar i Amerika 400 år efter Kristus. Den uppmuntrar till omvändelse och att man ska komma till Kristus. Det finns ett källflöde av energi och värme i "Mormons bok".

Smith lyckades övertyga en bonde att betala tryckningen med motiveringen att Gud ville det och att det var en helig forntida skrift. Det bara är den egna fantasin och förmågan att övertyga andra, som sätter gränsen för vad man kan få andra att tro. Och Joseph Smith var frikostigt begåvad i båda avseendena.

Det fanns många andra samtida som hade syner i skogen liknande dem Smith beskriver i "Mormons bok". En präst publicerade sin syn om hur han år 1822 mötte Kristus i en drömsyn och fick i uppdrag att tala om för hela mänskligheten att Kristus har kommit, etc. Denne präst undervisade i Palmyra 1825, där den likaledes visionäre Joseph Smith Jr då bodde. Det finns fler liknande redogörelser från den tiden.

Så småningom upptäckte Joseph Smith sin makt över människor. Människor trodde på att han gjorde Guds vilja. Joseph Smith Jr var en godmodig man. Han älskade människor och han var älskad tillbaka. Många följde nog honom mer för den han var än för vad han predikade. Han sprudlade av energi, av optimism, av framåtanda. Han bröt ny teologisk mark.

Filosofen Sterling McMurrin skriver (i red:s sammanfattning): `Mormonismens största styrka är dess motstånd mot absolut teologi. En annan styrka i mormonsk teologi är det eftertryck man ger till den fria viljan. Joseph Smith åstadkom en lära som sade "Vi är eviga tillsammans med Gud." En annan god sida med mormonismen är dess övergivande av tanken på arvssynd. Ytterligare en positiv sak av mormonismen är att den ger glädje till människor.


Om du ställs inför ett omöjligt val så ser de flesta människors hjärnor till att göra om det "omöjliga" till "möjligt". Oftast det som ger minst motstånd. De flesta människor går med på precis vad som helst om man tar det steg för steg. Smith kunde ställa kvinnor inför valet att falla ned död av Guds dom eller gå i säng med honom, eftersom Gud hade befallt det. Han gav dem 24 timmar att gå i bön. Nästan alltid fick kvinnorna intensiva andliga uppenbarelser som för dem bekräftade att detta var Guds vilja.

Det är inte annorlunda med oss män. De flesta kan få ett andligt vittnesbörd enligt beställning om de får lagom kort tid på sig. Dock inte alla. Somliga väljer det andra omöjliga valet - att gå ifrån allt de satsat på. Att i det här fallet "lämna de heliga" och kyrkan. Trots att de fruktar att de då ska bli evigt fördömda. Som jag själv har gjort. Men jag är väl tokig.


Joseph Smith lärde sig att han kunde förändra teologi enligt eget huvud. Och det kom han att göra. När tillfälle gavs producerade han nya heliga skrifter. Som Moses bok och Abrahams bok. Den förra var en "inspirerad" nedteckning av en sedan länge förlorad bok. Smart, går inte att kontrollera. Den senare påstods vara en översättning från en papyrus som Abraham själv skrivit. Det var dumt, för papyrusen finns kvar och är nu både översatt av fackmän och daterad. Datumet är 2000 år för ungt och texten är en vanlig egyptisk begravningstext som inte har ett dyft att göra med Joseph Smiths skrift. Trots det håller flertalet mormoner av i dag fast vid tron, på något sätt är det sant i alla fall. Speciellt mycket bildade personer tycks ha lättare för att tänka om så att det blir sant, fast på ett annat sätt.

För att exemplifiera detta hoppar jag tillfälligt till nutid. Leonard J. Arrington, som var kyrkans historiker 1972-82, ansåg att den mormonska historien är en myt som inte är bokstavligt sann utan mer att den uttrycker sanningar. Denne historiker föll dock i onåd hos kyrkans ledare, som önskade en mer bokstavstroende historiebeskrivning. Därför blir att stå emot förnuft och sanning det slutgiltiga provet för aktiva i kyrkan. Och de flesta kommer trots allt att bestå provet. Och gå i fållan. För så är vi människor funtade. Jag har själv diskuterat kyrkan med troende professorer och medlemmar. Och de är värst. Det går inte att argumentera mot dem. Somliga har en ytterst sofistikerad filosofisk tro. Medan andra har en oerhört enkel tro. Den som offentligt redogör för något annat än en bokstavstroende tro i dagens mormonkyrka kan räkna med trubbel.


Polygamins uppkomst

Månggiftet har orsakat mormonkyrkan mer svårighet än något annat. Det infördes för att teologiskt rättfärdiggöra att en man kunde leva med flera kvinnor. Joseph Smith Jr, mormonkyrkans grundare, kunde inte nöja sig med endast sin ungdoms hustru utan måste ha många flera. Samtidigt var det viktigt för honom att det hela var rättfärdigt, godkänt av Gud. Han ändrade det teologiska för att passa sina egna behov. Och intalade sig att de egna framgångarna bevisade att han gjorde Guds vilja. Men tanken på månggifte medförde redan från första början mycket stort motstånd från de puritaner bland vilka mormonismen föddes. Joseph Smith Jr blev mer än en gång tvungen att offentligt förkasta läror som han själv och andra i hemlighet redan tillämpade i praktiken. Månggiftena praktiserades i hemlighet samtidigt som de förnekades offentligt. Att "ljuga för Herren" blev i praktiken en princip i mormonkyrkan. För 100 år sedan var det dags igen att ljuga för Herren, då månggiftet officiellt upphörde. Hyckleriet blev institutionaliserat. År 1890 upphörde Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga officiellt med månggifte. Dock trodde mormonerna vid den här tiden att de eviga välsignelserna för en man stod i proportion till hur många hustrur och barn han hade, och att de män som bara hade en hustru skulle berövas även henne i himmelen och istället bli en tjänande ängel snarare än en gud. Därför fortsatte månggiftet i hemlighet bland delar av kyrkans högsta ledare i mer än 14 år efter att det officiellt hade upphört. 1904 utfärdades ett andra manifest mot månggiftet, vari det dels förnekades att månggifte hade förekommit efter 1890 och där det dels hotades med uteslutning för dem som levde i månggifte. I november 1906 fick mormonkyrkans dåvarande ledare betala böter för att han levde tillsammans med flera hustrur men gav ändå en nära vän tillåtelse att genomföra en månggiftesceremoni, och ännu en ceremoni som utfördes 1907. Den vänstra handen visste inte vad den högra gjorde. Vissa medlemmar blev uteslutna, andra inte. Egentligen har teologin inte ändrats - de verser som stöder månggiftet i boken "Läran och Förbunden" står kvar oförändrade. Än i dag tror mormonerna på principen om månggifte, "den bara inte tillämpas, den är för tillfället förbjuden."

I samma veva som fler och fler mormonledare började lyda den nya lagen att inte idka månggifte, och hyckleriet härvidlag inte längre tolererades, så delades kyrkan. Mindre månggiftes-sekter lämnade den stora kyrkan. Dessa sekter finns fortfarande kvar.

Det var bara männen som fick ha flera hustrur. Inte tvärtom. Männen skulle bli Gudar. Men guds-modern vill man inte höra talas om. Man får anta att kvinnans roll även i den Celestiala Härligheten är att betjäna Guden - mannen - genom att föda oändlig avkomma som kan befolka alla världar han skapar. De kvinnor som börjar fundera på vad det egentligen är för mål de arbetar mot inser ofta att de inte på villkors vis vill komma till den Celestiala Härligheten enligt mormon-läran. I templet får man, om man kommer så långt, veta att kvinnan är underordnad mannen. Kvinnor i kyrkan vet att de inte räknas så som en man räknas. De har inte prästadömet så de kan inte komma på fråga för viktiga ämbeten. Det är nog snarast så att kvinnor är mindre fria i dag än för hundra år sedan i mormonkyrkan, trots att månggiftet har minskat.


Bortdrivna. Kolonisation av västern.

Mormonkyrkan organiserades formellt i Fayette i nordöstra USA i april 1830, med endast sex medlemmar. Efter en mycket snabb tillväxt utsattes kyrkan och medlemmarna för svår förföljelse i den civiliserade delen av USA och man fick i olika omgångar flytta allt längre västerut. Joseph Smith Jr. dödades i Illinois år 1844. Han fick en mycket kapabel efterträdare, Brigham Young, som ledde mormonernas utvandring till den obebodda Saltsjödalen, därav Salt Lake City i Utah, där kyrkan nu har sitt högkvarter sedan 1847. Utan Brigham Young (1801-77) hade mormonkyrkan troligen i dag inte varit mer än en liten obetydlig sekt. Det var Brigham Young som genom att framgångsrikt plantera om nästan alla kyrkans medlemmar till en plats ibland bergen isolerade kyrkan från ca 1850 tills dess järnvägen kom till Utah år 1869. Utan denna isolering skulle mormonkyrkan inte ha kunnat utvecklas fredad från yttre inblandning så länge. Mormonsk kultur förblev tack vare detta mycket speciell trots de över hundra åren med mycket kommunikation och kontakt som skulle följa.


Isolering

Mormonerna tvingades bli helt självförsörjande med allt, men man hade gott om kunnigt yrkesfolk som faktiskt uträttade storverk. De provade också nya sociala experiment, såsom en form av kommunism, gemensamt ägande, och omtanke om de fattiga. Dessa kommunistiska experiment övergavs dock då det inte gick särskilt bra.

Mormonkyrkan utvecklas enligt sina egna förutsättningar och ostört från omvärlden. Så länge man inte satte sig upp emot ledarna så kunde de flesta nog ha ett ganska bra liv. För den som hade en ung vacker flickvän som en äldre mormonledare hade sina ögon på kunde det dock gå illa. En ung man fick sin penis avhuggen av sin biskop. Den unge mannen blev tokig, Biskopen fick flickan, och mormonprofeten tyckte visserligen att biskopen hade gått för hårt fram, men han vidtog ingen åtgärd.

En annan hemsk händelse är massakern år 1857 i Mountain Meadows, Utah, när ca 140 nybyggare mördades på order av mormonkyrkans lokala ledare. Det låg spänningar och misstänksamhet bakom. Mormonerna var rädda för invasion från Förenta Staternas armé, och misstänkte alla främlingar för att vara spioner. Läran om blodsförsoning underlättade säkert utförandet av denna massaker.

Det blev förstås konfrontation till sist. Järnvägen kom till Utah år 1869. Det kom lagar mot månggifte. Kyrkans ledare som alla levde i månggifte förföljdes av lagens tjänare, och satt periodvis i fängelse. Till sist beslagtogs alla kyrkans tillgångar. Detta var en lång och komplex process som jag inte har utrymme för här.

John Taylor blev mormonkyrkans tredje president och den siste av den stora kyrkans presidenter som även dagens polygama mormonfundamentalister betraktar som en riktig profet. I "The Gospel Kingdom" finns hans texter och betraktelser samlade. Där skriver han ganska djupsinniga betraktelser över det amerikanska systemet och mormonkyrkans position i relation till detsamma. Han manar en upplyst allmänhet. Jag själv skulle långt senare ta djupt intryck, och försökte med John Taylors olika ord väcka andra sista dagars heliga till insikt om att Amerika sliter sin egen konstitution i stycken. "Nu är det verkligen de sista dagars heligas uppdrag att upprätthålla korrekta principer."

Ni kan ju gissa hur det gick. Det är därför jag står här framför er i dag.


Uppsplittring i med makten medlöpande "Stor kyrka" och rebelliska utbrytargrupper trogna den polygama teologin.

Man måste respektera John Taylor och andra som envist höll fast vid månggiftet för att de var övertygade om att det var en gudomlig princip. Oavsett vad det kostade dem. Mormon-fundamentalist-sekterna av i dag citerar en uppenbarelse från John Taylor, enligt vilken - vad jag förstår - månggifte aldrig får upphöra på jorden. Jag tror att detta är utgångspunkten för mormon-fundamentalist-sekterna. Som alltså inte erkänner de profeter som i den stora kyrkan kom efter John Taylor.

Den stora mormonkyrkan har heller aldrig riktigt tagit avstånd från den teologi som ligger bakom polygamin. Man har endast sagt att man inte tillämpar polygami och att de som gör det blir uteslutna. Men man har aldrig bett om ursäkt. Inte heller har man ens erkänt att blodsförsoning utövades eller bett om ursäkt för det heller. Mormonkyrkans lära utvecklades under en följd av år, vilket har resulterat i stora självmotsägelser i densamma. Men redan själva "Mormons bok" innehåller självmotsägelser. Den lär ut demokrati och religionsfrihet samtidigt som den hävdar att det judiska folket följde Mose lag (i Gamla testamentet) till punkt och pricka. Det är uppenbart att moselagen i sig uttryckligen förbjuder religionsfrihet. I både ord och handling omöjliggör moselagen alla demokratiska eller liberala principer som våra dagars demokratier grundar sig på.

"Mormons bok" lär t ex ut att månggifte är fel medan "Abrahams bok", som kom till mycket senare, och "Läran och Förbunden" istället predikar celestialt äktenskap, som ursprungligen var en kod för månggifte. För att skydda medlemmarna av mormonkyrkan från att behöva hantera alltför grova självmotsägelser så sker det en konstant och kontinuerlig omskrivning av historien, nästan jämförbar med hur historien kontinuerligt skrivs om i den värld George Orwell beskriver i "1984". Så har man t ex skrivit om texter som i orginal nämnde "fruar", så att den nu bara nämner en enda hustru. Detta är en pågående historisk "white-wash".

Kyrkan har skurit bort delar av sina egna rötter - inte genom att erkänna fel och att man har ändrat sig - utan genom förnekelse. Här ett par av teserna i den s k "Journal of Discourses": "Jag har aldrig predikat något som inte var helig skrift", respektive "Jag har aldrig gett något felaktigt råd". Nutida ledare har förkastat den och anser den ej längre som nyttig för mormoner. Men den är väldigt nyttig för alla som vill lära känna mormonkyrkans motsägelsefulla historia.

Sanningen om just kyrkans grundare, Joseph Smith Jr, visar sig vara att han var oerhört sexfixerad och makthungrig. Han ville till och med bli kung över hela jorden. Kyrkan har lyckats omvandla bilden av Joseph Smith Jr till nån sorts mytisk sagofigur, och det är denna myt - från vilken alltså alla spår av bedrägeri, maktbegär samt finansiella och äktenskapliga överdrifter gradvis har utplånats - som i dag fungerar som den stora sammanbindande kraften.

I juni 1945 så spreds budskapet "när våra ledare har talat så är tänkandet gjort" ("When our leaders speak, the thinking has been done") till alla medlemmar. En präst från en helt annan kyrka frågade då kyrkans president George Albert Smith om detta, varpå denne i ett (obs!) privat svar meddelade prästen att "inte så få medlemmar av kyrkan har blivit upprörda över detta". "Att överhuvudtaget antyda att kyrkans medlemmar inte tänker själva är att grovt förvränga kyrkans sanna ideal," fortsatte profeten. Men denna dementi nådde endast en icke-mormon utan att medlemmarna av kyrkan nåddes av någon motsvarande dementi!

George Albert Smith var kyrkans president fram till 1951, sedan kom David O. McKay. Först 1954 kom det ett mycket tydligt uttalande från David O. McKay att alla människor har tankefrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet och rätt att dyrka Gud enligt sitt samvetes bjudande. David O. McKay gjorde mormonkyrkan väldigt mycket mänskligare än den annars skulle ha varit. Men det är i dag alltför länge sedan han verkade.

Det var en underbar apell för intellektuell frihet som David O. McKay gjorde. Synd bara att den inte kom nio år tidigare. Joseph Fielding Smith och Harold B. Lee som båda skulle komma att bli presidenter för kyrkan på 70-talet, hade svalt budskapet om att det är farligt att tänka själv.

Min personliga uppfattning är att kyrkan för varje generation ledare blir alltmer konservativ och att eget tänkande tolereras allt mindre. Dagens amerikanska mormoner är nästan alla höger-kristna, och stöder "sin president", George W. Bush.

Under andra världskriget leddes kyrkan i Sverige, Tyskland och i många andra länder av lokala ledare eftersom de amerikanska ledarna måste återvända. I Tyskland tog de tyska mormonförsamlingarna entusiastiskt emot nazismen. Orsaken var att det finns många likheter mellan nazismens och mormonkyrkans mål och världsbild, varav den viktigaste likheten nog är auktoritetstron. Det är föga förvånande att mormoner i dag är starkt representerade inom de amerikanska underrättelsetjänsterna CIA, FBI m fl hemliga polisorganisationer.

Orsaken att mormoner är så populära kan vara att de inte ifrågasätter, de följer bara order. I Utah mördades som jag tidigare nämnt 140 nybyggare på order av Mormonkyrkans lokala ledare. Mormonkyrkan är mycket anpasslig till tidsandan. Hyckleri och kyrkans bristande respekt för människors rättigheter hör ihop med tidsandan. En vän till mig skriver: "Kyrkan gör anspråk på demokratiska principer men den fungerar i praktiken som en militärdiktatur. Utåt fördömer den maktmissbruk, men inuti låter den korruptionen frodas. Det enda som egentligen kan motverka maktmissbruk är öppen diskussion, något som inte är tillåtet."

I dag är nästan alla mormoner helt med på USA:s olika krigsföretag. Medlemmar ska vara respektabla och uppmuntras i sin strävan
att låta bli alkohol, tobak, kaffe, the, hår i ansiktet, tatueringar, piercings, publika ömhetsbetygelser, nakenhet, erotik, masturbation, djupa kyssar, sexuella smekningar, sex före äktenskapet,
samtidigt som de konstant uppmuntras att svälja kameler genom att tolerera elitism, rasism (i USA), att se ned på kvinnor, bristande intimitet, homofobi, främlingsskräck (i USA), moralisk överlägsenhet, renande genom uteslutning, institutionellt hemlighetsmakeri, teologiskt pedanteri, andliga övergrepp, diskriminering av andra socialgrupper, förakt för medborgerliga rättigheter och abdikerande från personlig omdömesförmåga och ansvar.

Det fanns en tid då mormoner såg mer till inre helighet och värdighet än till det yttre. En tid då mormonismen var en kraftfull social kraft som inte gick att ignorera. Men i dag är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga inte längre "de Heliga", utan den är alltmer ett dömande, puritanskt och auktoritärt storföretag.

Det finns dock motkrafter. Det har förekommit anti-krigs-demonstrationer i Salt Lake City där mormonkyrkan har sitt högkvarter. Kanske en reaktion så sakta är på väg. Än har jag inte helt förlorat hoppet om att många mormoner ska återta något av sin personlig omdömesförmåga och ansvar, men hoppet är vagt. Predikandet av lojalitet och lydnad till auktoritet är starkt. Och har väl så varit sedan Joseph Smith insåg att han måste styra upp kyrkan eller förlora den.


Leif Erlingsson/Ingrid Rost

Leif Erlingsson är datakonsult och egen företagare i databranschen. I 15 år var han engagerad i Jesu Kristi Kyrka Sista Dagars Heliga. I början av år 2004 förlorade han känslan av verklighetskontakt med kyrkan och därför lämnade han den tillsammans med sin familj den 15 mars 2004. Kontakta Leif på <leif@lege.com>.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    http://mormon.lege.net/forum/ Forum Index -> Textarkiv All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
HOME          Läs om källkritik här: http://mormon.lege.net/kallkritik/          Besök AllaForum!