http://mormon.lege.net/forum/
Diskussionsforum om mormonism, på svenska
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 
 Cookies:  Liksom många websiter använder denna cookies och/eller liknande teknologier för att förbättra användbarheten, men det går att blockera cookies i sin webbläsare och ändå läsa siten.  En cookie är en liten datafil som sparas i den enhet du använder för att läsa siten.  Vi kan använda både tillfälliga cookies och sparade cookies.  Om du läser siten godkänner du att cookies används.

Mormons boks varningar om vår tid

 
Post new topic   Reply to topic    http://mormon.lege.net/forum/ Forum Index -> mormonkyrkan
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Leif Erlingsson
Site Admin


Joined: 17 Jun 2005
Posts: 48
Location: Tullinge, Botkyrka, Sverige

PostPosted: Fri, 2006 Jun 23 11:48:58    Post subject: Mormons boks varningar om vår tid Reply with quote

I "Mormons Bok : Ännu ett testamente om Jesus Kristus", "Översatt av Joseph Smith, Jun." - en bok som presenteras som en översättning av "gamla plåtar", etc - så finns det faktiskt en hel del ganska djupa insikter i hur världen fungerar. Jag tror själv att detta förklaras bäst utifrån författarens familjs djupa kunskaper om och i frimureriet. I slutet av denna text ska jag citera några av dessa varningar, som jag ser som mycket aktuella och i högsta grad giltiga för vad som sker i dagens mormonkyrka! Några citat på engelska angående vad som sker i dagens mormonkyrka från ett inlägg jag skrev i maj 2005:

Leif Erlingsson wrote:
Swedes are very individualistic. A post originally posted on the Zarahemla Political Forum on May 27, 2005:

< . . . snip . . . >

Frankly, President Hinckley not speaking out, not exposing evil, not helping the LDS to see through the lies, deception etc made me extremely uncomfortable. Many LDS said that the Prophet supports the war so therefore it is righteous. But the war was based on lies, I knew that for a fact. I didn't want to believe that President Hinckley supported a war based on lies. I wrote http://ldsvswar.lege.net/ and especially http://ldsvswar.lege.net/prove_it/ to show that President Hinckley could not possibly support this. But today I am not so sure anymore. Jay Bybee, while assistant to Alberto Gonzales, wrote the infamous torture memo. He is LDS. The CIA analyst who made the completely faulty assessment on Iraqi weapons of mass destruction (WMD) is LDS. LDS are in key places in DC. Including in the White House law office. LDS advise Congress on international affairs, etc. Condoleezza Rice's newest assistant at the State Department is LDS. And of course there's Orrin Hatch, Bob Bennett, Harry Reid and Mike Leavitt. Massachusetts Gov. Mitt Romney, LDS, is considering a run for the US presidency in 2008. So there is definitely a "Mormon network" around political power in Washington. In March 2005 800 LDS met at a ballroom in the Georgetown Marriott for a meeting of the Brigham Young University Management Society, where their discussions included running the country. I today firmly believe that President Hinckley gets his inside information from misinformed LDS inside the circles of power. Either that or that he shares a goal that I do not share: That the goal of the US must be to preserve world dominance at any cost, war, deceit, lies, black propaganda, assassinations, torture, black-mail, political arm-twisting (see for example http://amazon.com/exec/obidos/ASIN/1576753018/ref=pd_sxp_f/104-2154310-2601545 "Confessions of an Economic Hit Man" by John Perkins), etc. Either way, I am today confident that I do not have the same values as evidently does President Hinckley. I'm sorry if that is shocking, but I have to follow my conscience, and my conscience forbids me to just "follow the leader" in this.

< . . . snip . . . >

Along with http://insider-magazine.com/ChristianMafia.htm "The Fellowship"/The Christian Mafia at http://insider-magazine.com/ChristianMafia.htm (also see Jesus Plus Nothing at http://harpers.org/JesusPlusNothing.html ). I today consider the LDS "Mafia" among those extremely dangerous secret societies that threaten our freedom, liberty, etc.

< . . . snip . . . >

Theocracy: when religious fanatics run the government as if God died and left them in charge.

Leif Erlingsson, heretic®.

Se gärna även "The Mormon mind-set".

Det som sker är alltså att man "nätverkar" för att ta kontrollen över USA, och kanske världen. Nu är inte mormonerna ensamma om detta, som jag kommer att komma in på, men de är mäktiga och skickliga i att öka sitt inflytande. Och det är klokt att försöka förstå vad de innersta och mest fanatiska cellerna egentligen har för mål med sitt arbete. Samtidigt som man inser att vanliga medlemmar inte har en aning om detta. Inte bland mormonerna, inte bland katolikerna, inte bland frimurarna, o.s.v, o.s.v., o.s.v.. Inte ens organisationernas ledare har full insyn, har jag förstått!

På min "andligt politiska" blogg "Intelligentsians blockering" skrev jag för inte länge sedan en artikel med namnet "Vårt ansvar". Jag skrev däri bl.a. att
  USA hymlar inte längre, har kastat masken och struntar såväl i den egna befolkningens moral som i vad resten av världen tycker och tänker. Ungefär som den senare halshuggne Marie Antoinettes "Låt dem äta kakor".
Detta bekräftades ånyo när USA:s president George W. Bush i ett TT-AFP telegram citerades efter anti-Bush demonstrationerna i Österrike i veckan. Jag läste det i Stockholm City torsdagen den 22 juni 2006 på sidan 9. TT-AFP nämnde i telegrammet en färsk amerikansk undersökning där 17000 personer tillfrågats vilket som är farligare för världsfreden, USA eller Iran, och majoriteten av de tillfrågade hade då hade svarat att USA:s Irak-politik är ett större hot än Irans planer på anrikning av uran. TT-AFP citerade president George W. Bushs reaktion så här:
  Jag reagerar inte efter vad opinionsmätningar säger, jag gör det jag tror är rätt.
Reaktionen tyder på att presidenten anser sig ha "högre kunskap". President George W. Bush anser att han vet något som vi andra inte har fattat. Han tänker att han är bättre informerad än "pöbeln".

Det jag nu berättar tar jag från olika källor, men den som bäst sammanfattat saken bland dessa är Dr. Steven M. Greer M.D., i hans bok Hidden Truth, som jag förut nämnt på bloggen:I president George W. Bushs perspektiv så tycks den "pöbel" som demonstrerar mot hans politik vara vilseledda; de tror att de är fria, att de lever i demokrati. Men Bush vet att vi lever i en teokrati. Han vet vilka som är hans (och våra?) herrar. Och det är inte folket. Det är istället de ideologiskt och religiöst motiverade maktgrupper vars mål är jordens undergång, då de har uppfattat olika religiösa skrifters profetior som att den stora omställning som pågår mot en mer medveten och faktiskt högre stående mänsklighet istället skulle vara jordens undergång. Det är inte jordens undergång - såvida de inte lyckas förstöra vår planet förstås - det är slutet på själviskhetens och girighetens tidsålder och början på det universella medvetandets - eller osjälviskhetens - tidsålder, där man ser till allas bästa, inte bara till sin egen vinning. Och för en egoist är det förstås i en mening slutet. Inte undra på att vissa celler i vissa religioner, som mormoner, katoliker och andra, spjärnar emot.

Mormoner kontrollerar i dag stora delar av den amerikanska statsapparaten, CIA o.s.v.. Se citatet på engelska högre upp. Det är dock de riktigt slutna cellerna vi ska vara oroliga för, bland såväl mormoner som i katolicismen (Opus Dei / vissa Jesuitordnar) och i andra religioner och ideologiskt drivna rörelser. Dessa celler opererar utanför respektive religions/rörelses ledares kontroll, men paratiserar på moderorganisationerna. Paratiserande celler finns i alla mänskliga sammanhang, från företag till regeringar och religioner. Tack vare att det rör sig om celler utan kunskap om andra celler så fungerar detta INTE snabbt och effektivt. Det tar tid att fatta beslut i dessa nätverk. Och det finns många viljor som inte drar åt samma håll. Det är kaotiskt. Vilket ger hopp. Arbetar vi snabbt och öppet är det det goda som vinner!

Nu ska jag citera mycket bra varningar i Mormons bok om detta. Jag instämmer till fullo med andemeningen i dessa varningar, och ingen skulle vara gladare än jag om mormonkyrkans medlemmar utrotade sina egna "cancersvulster" i enlighet med sina egna heliga skrifter! Faktum är att det faktiskt finns en hel del medlemmar av mormonkyrkan som börjar vakna upp andligt och se att det finns hemliga organisationer som styr världen, och kanske de även kommer att inse att dessa sällskap paratiserar på deras egen religion. Man kan fråga sig vad som händer när tillräckligt många mormoner inser detta?
  "Mormons Bok : Ännu ett testamente om Jesus Kristus"
  "Översatt av Joseph Smith, Jun."

  [Detta är en bok som presenterats som en översättning av "gamla plåtar", etc. Men den innehåller faktiskt en hel del ganska djupa insikter i hur världen fungerar, vilket kanske bättre förklaras med författarens familjs kunskaper genom frimureriet. - Leif Erlingsson]

  2 Nephi 9:9 ``Våra andar måste hava blivit honom lika och vi skulle hava blivit djävlar, en djävuls änglar, utestängda från vår Guds ansikte för att förbliva hos lögnens fader i elände, likasom han själv, ja, lika den varelse, som bedrog våra första föräldrar, som förvandlar sig nästan till en ljusets ängel och uppeggar människornas barn att stifta hemliga föreningar i avsikt att begå mord och mörkrets hemliga gärningar av alla slag.''

  2 Nephi 26:22 ``Det finnes även hemliga organisationer precis som i forna dagar i likhet med djävulens organisationer, ty han är grundläggaren av allt detta, ja, upphovet till mord och mörkrets gärningar, ja, han leder dem med ett linsnöre om halsen, till dess han kan binda dem med sina starka rep för evigt.''

  3 Nephi 7:1-11

  1. Se, nu vill jag visa eder, att de icke tillsatte en konung över landet, utan att de detta år, det vill säga det trettionde året, dödade, ja, mördade landets överdomare på domarsätet.

  2. Och människorna söndrade sig mot varandra och bildade stammar, varje man med sin familj, släkt och vänner, och sålunda störtade de landets regering.

  3. Varje stam tillsatte en hövding eller befälhavare över sig, och sålunda uppkommo stammar och stamhövdingar.

  4. Se, nu fanns det ingen man ibland dem, som icke hade en ansenlig familj samt många fränder och vänner. Fördenskull blevo deras stammar mycket stora.

  5. Allt detta skedde, och de förde ännu icke krig mot varandra. All denna orättfärdighet drabbade emellertid befolkningen emedan människorna överlämnade sig åt Satans makt.

  6. Och regeringens förordningar omintetgjordes till följd av de hemliga föreningar, som bildades av vänner och fränder till dem som mördade profeterna.

  7. De förorsakade stor oenighet i landet, och den rättfärdigare delen av folket hade nästan alla blivit onda, ja, det fanns blott få rättfärdiga människor ibland dem.

  8. Sex år hade knappast förflutit sedan största delen av folket hade försakat sin rättfärdighet och vänt sig, liksom hunden till sin spya eller svinet till att vältra sig i smutsen.

  9. Dessa hemliga föreningar, som hade bragt så stor orättfärdighet över folket, samlade sig nu tillsammans och tillsatte en man, som de kallade Jakob, som sin hövding,

  10. och de kallade honom sin konung. Sålunda blev han konung över denna onda skara, och han var en av de mest framstående, som höjt sin röst emot de profeter, som vittnade om Jesus.

  11. De voro icke så många till antalet som de folkstammar, vilka voro förenade, med undantag av att det var deras hövdingar som stiftade lagarna, envar för sin stam; dock voro de fiender; och ehuru de icke voro ett rättfärdigt folk, voro de ändå förenade i sitt hat emot dem som hade ingått förbund att störta regeringen.


  Ether 8:9-26

  9. Denne Jareds dotter var mycket fager. Hon talade med sin fader och sade till honom: "Varför sörjer min fader så djupt? Har han icke läst urkunden, som våra fäder togo med sig på resan över det stora djupet? Se, finnes det icke däri en berättelse om dem som levde i forna dagar, att de genom sina hemliga planer erhöllo riken och stor härlighet?

  10. Min fader! Sänd nu bud till Akish, Kimnors son. Se, jag är fager, och jag vill dansa för honom och behaga honom, så att han skall önska mig till hustru. Om han därför önskar av dig att få mig till hustru, skall du säga: 'Jag vill giva dig henne, om du bringar mig min faders, konungens, huvud.'"

  11. Omer var vän till Akish. När nu Jared hade sänt bud efter Akish, dansade Jareds dotter för honom och behagade honom, och han ville hava henne till hustru och sade till Jared: "Giv mig henne till hustru!"

  12. Jared sade till honom: "Jag vill giva dig henne, om du hämtar hit min faders, konungens, huvud."

  13. Och det begav sig, att Akish samlade alla sina fränder i Jareds hus och sade till dem: "Viljen I svärja mig, att I icke skolen svika mig i det som jag ämnar begära av eder?"

  14. De svuro honom alla vid himmelens Gud och även vid himlarna och vid jorden samt vid sina huvuden, att den som åtrade sig med avseende på det bistånd som Akish begärde skulle mista sitt huvud och att den som uppenbarade något av det som Akish meddelade dem skulle mista sitt liv.

  15. De kommo överens med Akish om detta. Akish förestavade dem de eder, vilka i forna dagar användes av maktlystna personer och som hade överlämnats åt eftervärlden ända från Kain, vilken var en mördare från begynnelsen.

  16. De underhöllos medelst djävulens makt i avsikt att förestava människorna dessa eder för att hålla dem i mörker och bistå sådana som sökte efter makt att vinna makt, att mörda, att plundra, att ljuga och att begå all slags orättfärdighet och otukt.

  17. Det var Jareds dotter, som ingav honom i hans hjärta att utforska dessa forna hemligheter, och Jared ingav Akish i hjärtat att samtycka. Därefter förestavade Akish sina fränder och vänner eden och vilseledde dem med vackra löften att göra vadhelst han ville.

  18. De bildade en hemlig förening, alldeles såsom de gamle gjorde. Denna förening är den mest avskyvärda och fördärvade av alla i Guds ögon.

  19. Ty Herren verkar ej i hemliga föreningar. Ej heller är det hans vilja, att en människa utgjuter blod, ty detta har han alldeles förbjudit från människans begynnelse.

  20. Nu skriver jag, Moroni, icke något om deras eder och föreningar, ty jag har fått veta, att de förekomma ibland alla folk och även bland lamaniterna.

  21. De hava varit orsak till detta folks ödeläggelse, om vilket jag nu talar, och likaledes Nephis folks ödeläggelse.

  22. Alla nationer, som understödja sådana hemliga föreningar för att erhålla makt och vinning till dess de spritt sig ibland hela folket, se, de skola förgås, ty Herren skall icke tillåta sina heligas blod, som av dem utgjutes, att alltid ropa till honom ur jorden om hämnd över dem, utan att hämnas dem.

  23. Därför, o I folk, är det enligt Guds vishet, att dessa uppteckningar skola visas för eder, på det I mån omvända eder från edra synder och icke tillåta dessa mordiska föreningar, vilka äro upprättade för att erhålla makt och vinning, att få överhand över eder och förödelsens verk drabba eder. Ja, den evige Gudens rättvisa svärd skall falla över eder till eder undergång och förstörelse, om I tillåten sådant ibland eder.

  24. Därför befaller Herren eder, att när I sen sådant uppkomma ibland eder, I då skolen uppvakna till medvetande om edert förfärliga tillstånd med anledning av den hemliga förening som uppstår ibland eder; eller ock ve den för deras blods skull, vilka blivit dräpta, ty de ropa ur stoftet om hämnd över den samt även över dem som upprättat den.

  25. Ty det skall ske, att envar som upprättar den traktar efter att omintetgöra alla länders, nationers och folks frihet. Den åstadkommer alla människors undergång, emedan den är upprättad av djävulen, som är all lögns fader, ja, samme lögnare, som bedrog våra första föräldrar, ja, samme lögnare, som har drivit människorna att begå mord från begynnelsen, vilken har förhärdat människornas hjärtan, så att de hava mördat profeterna, stenat dem och kastat dem ut från begynnelsen.

  26. Därför har jag, Moroni, fått befallning att skriva detta, på det att man må göra sig av med det som är ont, och att den tid måtte komma, då Satan icke längre skall hava någon makt över människobarnens hjärtan, utan att de måtte oupphörligt låta beveka sig att göra gott och komma till all rättfärdighets källa och bliva frälsta.


  Ether 14:8-10

  8. Men Shareds broder, vars namn var Gilead, erhöll även betydlig förstärkning för sina skaror på grund av hemliga föreningar.

  9. Och det begav sig, att hans högpräst mördade honom, då han satt på sin tron.

  10. Och en som tillhörde de hemliga föreningarna mördade denne i ett avsides bergspass och tillvällde sig själv riket, och hans namn var Lib. Lib var en storväxt man, större än någon annan i hela folket.
Som sagt, om mormoner förstod sina egna heliga skrifter så skulle mycket vara vunnet. Men de är lärda att det är viktigare vad deras ledare säger än vad deras skrifter vittnar.

Tyvärr gäller detta inte enbart medlemmar i mormonkyrkan och andra religioner. Jag lånar och översätter här Dr. Greers ord från hans bok

Hidden Truth, sidan 227 wrote:
"Detta är den fria viljans planet. Vår fria vilja måste användas för att denna omvandling ska komma till stånd. Detta är den läxa vi måste lära oss. Och så snart vi alla arbetar tillsammans och använder vår fria vilja för att få det att hända, så kommer det att hända.

Vi är utbildade i våra utbildningssystem och i våra samhällen för att helt enkelt vara konformistiska. Men vet du vad? Om du är konformistisk till ett system som är fullständigt sinnessjukt så är detta ett problem. Och världen som har krupit fram runtomkring oss har blivit mycket sinnessjuk. Därför behöver vi se den för vad den är, bryta med den, och manifestera den goda framtid som väntar på oss såsom en mogen frukt i vår hand.

Jorden och mänskligheten är redo att blomstra. Och detta är inte endast Jordens vår, det är hela kosmos vår.
"

Dr. Greer har alldeles definitivt ett andligt perspektiv och han är en troende man, men hans tro handlar om att arbeta genom samhälleliga organisationer, FN, o.s.v.. Han är ingen sekterist. Han arbetar inte i hemliga föreningar. Och hans Gud är ingen dömande Gud. Hans Gud arbetar inte för jordens undergång och för att förstöra vår planet med krig och miljöförstöring. Hans Gud är inte själviskhetens och girighetens Gud. Istället handlar det för honom om en ny tidsålder, det universella medvetandets - eller osjälviskhetens - tidsålder, där man ser till allas bästa, inte bara till sin egen vinning. Vare sig man delar hans religion eller inte så kan man på rent humanistiska grunder helt och hållet dela hans vision om en mer kärleksfull och osjälvisk värld! Och Mormons boks varningar om vår tid är fullt tillämpbara!

Mörkret tål inte ljuset. Vi behöver bara rikta strålkastarna på mörkermännen så springer de och gömmer sig. Vågar vi tända strålkastarna och rikta dem med precision på mörkermännen och deras planer och gärningar?
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Leif Erlingsson
Site Admin


Joined: 17 Jun 2005
Posts: 48
Location: Tullinge, Botkyrka, Sverige

PostPosted: Fri, 2006 Jun 23 18:24:11    Post subject: PS: Apollo Astronaut Dr. Brian O'Leary, 14 Sept. 05 Reply with quote

PS: Apollo Astronaut Dr. Brian O'Leary, 14 Sept. 05

I förordet till Dr. Steven M. Greers bok Hidden Truth, som jag nämnde ovan samt även har nämnt på min blogg: . . . skriver Apollo Astronaut Dr. Brian O'Leary den 14 september 2005 bl.a., här i min översättning:
  "Vi Jordbor kan behöva all hjälp vi kan få, så varför inte ta emot fenomenet för vad det är, förundras över det förunderliga, och lämna våra kulturellt betingade förutfattade meningar bakom oss? Endast genom att utvidga vår kunskap och genom politisk handling kan vi göra de nödvändiga förändringarna, och det är detta Dr. Greer är så bra på att göra.

  På många sätt säger oss UFO-fenomenet mer om oss själva än om våra mystiska besökare, och den spegelbild de håller upp för oss är skrämmande - men ändå hoppfull, om vi lyssnar till Dr. Greers ord. Till exempel så ger han genom att ha skapat
  Space Energy Access Systems, Inc. (SEAS) stöd till uppfinnare med revolutionerande nya energiteknologier som skulle kunna ge världen ren, billig och decentraliserad energi, för att på så sätt avsluta olje, kol och atomåldern och i stort sett sätta stopp för människoskapade föroreningar och klimatförändringar. Vi vid New Energy Movement har ett nära samarbete med SEAS Power och andra organisationer, för att propagera för hur viktigt det är med forskning och utveckling av nya energiteknologier, som för närvarande motarbetas av mäktiga intressen.

  Kvällen då jag första gången träffade Dr. Greer så gav mig Unity Church pastor Chad O'Shea en bildekal, "Sanningen skall göra dig fri, men först gör den dig förbannad." Om vi tillåter oss att tala om, inte förneka, vår allvarliga situation, och sedan rör oss mot lösningar, så kan vi ha en chans som civilisation.

  Detta modiga arbete är inte något för mesar. Många spetskompetenta vetenskapsmän har hotats, mördats, och på andra sätt undertryckts genom störtfloder av desinformation och personattacker. Dr. Greer har utstått allt detta, till vår nytta.

  Denna bok skulle kunna vara den viktigaste bok du läser. Den är inte bara full av transcendentala sanningar, den är ett upprop till handling för att skifta paradigmet från terrestrialt tyranni till fredlig, hållbar och rättvis kosmisk samhällelighet.

  Apollo Astronaut Dr. Brian O'Leary, 14 Sept. 05
  "

  (Sista fjärdedelen av hans förord i boken ifråga, från sidan 11.)
Nu var inte detta förord riktigt på temat "Mormons boks varningar om vår tid", men jag tänkte att det kunde vara bra att visa att Dr. Greer inte är någon marginaliserad dårfink... (Om han är en dårfink så är han alltså i så fall allt annat än marginaliserad. Smile Många, många, många kända människor tänker som han, men vågar inget säga, för att inte bli utskrattade av dem som inget vet...)
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Leif Erlingsson
Site Admin


Joined: 17 Jun 2005
Posts: 48
Location: Tullinge, Botkyrka, Sverige

PostPosted: Sat, 2006 Jun 24 13:50:06    Post subject: Angående ondska och kyrkan Reply with quote

Angående ondska och kyrkan, så har jag kommit underfund med att det finns riktigt mäktiga, farliga, maktgalna och väldigt "whacko" celler i mormonkyrkan, liksom visserligen i andra världsreligioner också, men tydligen är just mormonerna långt framme vad det gäller världsherravälde. Jag skrev om det här ovan.

Jag har också kontakt med en tidigare mormon som telefonavlyssnats efter att ha lämnat mormonkyrkan och ett arbete för dess översättningskontor i Salt Lake City. Det var av omständigheterna ganska tydligt att avlyssningen skett med hjälp av amerikanska säkerhetstjänstresurser, men helt vid sidan om, "svart". Sök på texten som börjar "We have had our phones tapped many times." nästan halvvägs ned på den här länken: http://latterdaylampoon.com/interviews/raunihigley/

Eller läs från bilden på telefonskåpet. Rauni Higley är från början från Finland och var länge översättare för kyrkan, men började gräva... Hon är tyvärr fundamentalistiskt kristen på annat sätt nu, och vill frälsa mormoner till Kristus. Men det är nog hennes arbete för kyrkans översättningstjänst som utsatt henne för telefonavlyssning. Jag delar inte hennes nuvarande världsbild, men jag har viss kontakt med henne.

I boken Hidden Truth av Dr. Steven M. Greer M.D. som jag redan berättat om i de tidigare inläggen ovan . . . . . . så beskriver Dr. Greer den hemliga världsregering han efter drygt 15 år av att skala av lager efter lager av har kommit fram till. Om den centrala kontrollgruppen skriver han på sidan 221, kapitel 30, "Monster of Unchecked Power", att det inom denna skuggvärld finns avfällingsgrupper som brutit sig loss från den större hemliga operationen. Att det finns några mycket mäktiga sådana avfällingsgrupper i USA och annorstädes och även inom vissa av de övriga hemliga grupperna. Att de har skugglika band med huvudgruppen men att de kan agera oberoende och ibland med motsatt agenda. Han skriver att det är mycket komplext, som lager på en lök. Man tror att man har kommit till kärnan, bara för att upptäcka att det finns 20 lager till att skala bort, skriver han. Han skriver att det finns människor i den centrala kontrollgruppen som har förbindelser i (den amerikanska) regeringen men att de ändå inte har en aning om vad som händer inne i FEMA ("Federal Emergency Management Agency", den i praktiken mäktigaste organisationen i USA, med egen skuggregering och i praktiken obegränsade befogenheter) eller inne i det mormonska företagsimperiet eller med deras bisarra eskatologiska lösningar till mänsklighetens problem.

Jag har själv denna 15 år gamla skiss över mormon-imperiet, spara lokalt som nedtankad fil, och titta lokalt i bildprogram eller skriv ut: http://doc.lege.net/mazeministry_finances.gif

Den kommer från tidningen Arizona Republic, där en son-son till Ezra Taft Benson arbetar. Son-sonen är INTE medlem av kyrkan, och mycket kritisk till densamma. Jag får en del bra material den vägen. Steve Benson. Se t.ex. http://mutants.lege.net/

Dr. Greer skriver på sidan 191, kapitel 27, "Truly Quantum, Cosmic Moment" om svarta projekt, bl.a. från vad Catherine Austin Fitts berättat för honom. Catherine blev nästan mördad, har jag läst i en annan bok, för att hon som medlem i den första Bush-administrationen avslöjade olagliga pengatransaktioner (det har jag från Michael C. Ruppert, "Crossing the Rubicon: The Decline of the American Empire at the End of the Age of Oil", där Catherine Austin Fitts själv berättar detta eftersom det är hon som skrivit förordet och eftersom hon tackar Michael C. Ruppert för att ha hjälpt henne överleva) . Om de hemliga grupperna skriver Dr. Greer att tusentals människor arbetar i olika projekt men de vet egentligen inte var det de arbetar med passar in, vad det ska vara till. Att det är väldigt uppdelat och kontrollerat. Att policy-gruppen är 200- till 300- personer, som är transnationell. [Inom parentes så misstänker jag att jag vet några namn här i Sverige, men jag kan givetvis inte dokumentera det, så jag är ofarlig.] Dr. Greer skriver att förenta staterna inte alls är det enda centret, att det finns betydelsefulla representanter i denna grupp från Kina, Latinamerika, Vatikanen, olika institut, Europa, Ryssland. Att nationella gränser är betydelselösa. Att nationella frågor är betydelselösa. Att det inte ens handlar om regerande som man normalt föreställer sig det. Att det centreras kring företags- finansiella, transnationella och religiösa intressen. Att dessa är svansen som viftar på regeringshunden....

Och han skriver att den enskilt mäktigaste enheten inom denna grupp i dag är det mormonska imperiet.

Som han skriver [och se min länk http://doc.lege.net/mazeministry_finances.gif tidigare] så har den mormonska hierarkin enorma finansiella och företagsintressen länkade till dessa svarta program, men att vanliga medlemmar ("the rank and file"), inte har en aning om saken och inget med detta att göra.

Längre ned på sidan och på nästa sida nämner han "Enforcement" och "Devil's Disciples" - en undergrupp till Hells Angels som tydligen utför bestialiska avrättningar. På andra ställen i boken nämner har i förbigående om riktigt sjuka saker riktigt långt in i avfällingsgrupper. Tortyr, satanism, offrande av oskyldiga.

Jag blev påmind om en sak jag läst om liknande saker som ska ha förekommit i mormonkyrkan:

"RITUALISTIC CHILD ABUSE AND THE MORMON CHURCH
MORMON GENERAL AUTHORITY WARNS
THAT A SATANIC CONSPIRACY MAY BE FUNCTIONING IN THE CHURCH".

Plötsligt verkar det inte fullt så orimligt.....
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    http://mormon.lege.net/forum/ Forum Index -> mormonkyrkan All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
HOME          Läs om källkritik här: http://mormon.lege.net/kallkritik/          Besök AllaForum!